JSON là khỉ gì?

JSON được phát hành vào năm 2006. Ví dụ bên dưới là về cách tổ chức cùng 1 data giống nhau bằng XML(list1) vs JSON(list2). Ở List 1 XML toàn bộ thông tin được mô tả như các text node...
Xem chi tiết

Python là gì?

Chắc chắn nếu là những lập trình viên chuyên nghiệp thì bạn đã biết ngôn ngữ Python là gì rồi phải không nào. Tuy nhiên đối với những người đang tìm hiểu về các ngôn ngôn ngữ lập trình này...
Xem chi tiết

NODE.JS LÀ GÌ?

NODE.JS LÀ GÌ? Node.js là một nền tảng (Platform) phát triển độc lập được xây dựng ở trên Javascript Runtime của Chrome. Chúng ta có thể xây dựng được các ứng dụng mạng một cách nhanh chóng và dễ dàng...
Xem chi tiết

Liên hệ hợp tác

Cùng tạo ra sản phẩm IT tốt nhất