Đội ngũ lãnh đạo AMELA là những người trẻ
nhưng nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn

Giới thiệu các Leader tại AMELA

Banner background

Đỗ Tuấn Dũng

Hades Division Leader

Trí tuệ không có giới hạn, trừ những giới hạn do ta chấp nhận.

Banner background

Võ Phi Hùng

Faderless Division Leader

Work Smarter But Not Harder.

Banner background

Lê Huy Hoàng

Hades Division SubLeader

Chất lượng có nghĩa là làm mọi thứ theo một cách tuyệt vời mặc dù không ai yêu cầu điều đó.

Banner background

Lê Việt Thắng

Faderless Division SubLeader

The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.

Banner background

Phạm Sơn Bình

Phoenix Division SubLeader

Technology itself is neither good or bad. People are good or bad.

Banner background

Đỗ Văn Dũng

Thor Division Leader

Khả năng giao tiếp tốt sẽ là bảo hiểm cho mọi dự án.

Banner background

Phí Việt Anh

Solution Leader

Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn – Erich Fromm.

Banner background

Lê Ngọc Hoàn

Bonne Division SubLeader

"The purpose of our lives is to be happy."

Banner background

Nguyễn Viết Lợi

Thor Division SubLeader

Simplicity is the ultimate sophistication.

Banner background

Nguyễn Tú Anh

Human Resources Manager

Còn có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài năng. Đó là có thể nhận diện được tài năng (Elbert Hubbard)

Banner background

Lã Thị Hồng

Chief Accountant

Bao lâu bạn vẫn còn tin ở bạn, thì người khác vẫn còn tin bạn.

Banner background

Đoàn Lan Anh

PQA Leader

"If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things."