CHƯƠNG TRÌNH A-ALPHA

Thời lượng đào tạo: 6 tháng – 2 năm

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo, nuôi dưỡng và huấn luyện đội ngũ lãnh đạo cấp trung AMOEBA Leader theo tiêu chuẩn AMELA

 Đối tượng tham gia: PM/AL
Thời gian diễn ra: 2024

Chương trình đào tạo khác

Uploaded on: April 5, 2022 Uploaded by: AMELA Uploaded to: CODING FOR BEGINNER

CODING FOR BEGINNER

25-04-2022
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
back top