AMers hỏi A-BOM trả lời

Chia sẻ:

Buổi chia sẻ trực tiếp giữa các AMers và Ban lãnh đạo nhà A diễn ra vào ngày 15/9 vừa qua.

Tại buổi chia sẻ, các thành viên nhà A cũng được nghe từ chính CEO Dương Minh Khoa và COO Trần Văn Tấn về các vấn đề liên quan đến chiến lược và tầm nhìn phát triển của AMELA. Đồng thời các A-BOM cũng đã “gỡ rối” nhiều vấn đề còn băn khoăn trong quá trình làm việc của các AMers.

Tại buổi chia sẻ, có rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra và tất cả đều có được câu trả lời cho vấn đề của riêng mình.

Một lần nữa xin cảm ơn các AMers đã quan tâm đến buổi Opentalk “AMers hỏi A-BOM trả lời”. Hẹn các AMers trong buổi Opentalk tiếp theo.

Biên tập: AMELA