GROW WITH AMELA

Với mục tiêu đẩy mạnh sự nghiệp học tập và sẻ chia trong phạm vi Công ty, ALC phối hợp với các bộ phận triển khai chương trình: Grow with AMELA – AMELA cùng bạn phát triển.

Cách thức hoạt động của Grow with AMELA giống như một Matching App, giúp bạn chọn đúng người và đúng thời điểm. Chúng tôi xây dựng một danh sách Mentor và Coach đến từ các bộ phận khác nhau trong Công ty, với thế mạnh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cùng bảng profile siêu xịn xò. Từ đó, các học viên có nhu cầu có thể truy cập vào danh sách để tìm cho mình Mentor/ Coach ưa thích (ưu tiên cùng bộ phận), và Mentor/ Coach sẽ tùy vào effort của mình để đưa ra các hình thức hỗ trợ học viên phù hợp.

Nếu bạn là người luôn cháy bỏng tinh thần học hỏi nhưng bạn chưa biết học từ ai, nếu bạn là người có niềm đam mê truyền đạt tri thức, nhưng lại chưa biết giảng dạy cho ai – còn chờ gì mà không đăng ký Grow with AMELA ngay hôm nay!

Chương trình đào tạo khác