Company Trip 2022
Jul
16

Company Trip 2022 – Connect to Fly

Đã diễn ra

00h00 - 00h00

-

Amela

Tham quan những thắng cảnh núi non hùng vĩ Quy Nhơn, Team building cháy xuyên màn đêm, Gala Dinner với đại nhạc hội của cảm xúc và kết nối.  Đó là tất cả những gì AMELA-ers đã cùng trải qua trong chuyến Company Trip 2022 – Connect to Fly.

Biên tập: AMELA