Nhận diện về nghề Business Analyst (BA)

Chia sẻ:

Business Analyst là gì?

 

Business Analyst, BA

Business Analyst (BA) chịu trách nhiệm lấy yêu cầu từ khách hàng, sau đó chuyển thông tin đến đội dự án( Developer, QC, PM). Đồng thời họ cũng trao đổi, đề xuất các giải pháp đối với các yêu cầu nhằm tối ưu các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Công việc của Business Analyst

– Làm việc với khách hàng để lấy yêu cầu và chuyển đến đội dự án

– Thảo luận và phân tích những yêu cầu, giải pháp đối với đội dự án.

– Viết và quản lý document

Xuất thân của Business Analyst

  • BA xuất thân IT( developer, QC)

Những người xuất thân IT họ có lợi thế nhờ kiến thức chuyên môn nhưng thiếu kỹ năng mềm và các kiến thức nghiệp vụ bổ sung như kế toán, nhân sự, tài chính…

Nếu chuyển hướng sang BA, họ cần bổ sung, trau dồi các kiến thức về kinh doanh như nghiên cứu khách hàng, phân tích thị trường thông qua số liệu,…Ngoài ra, họ cũng phải nâng các kỹ năng mềm đặc biệt là kỹ năng giao tiếp.

 

Business analyst, BA

 

  • BA xuất thân kinh doanh( tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,…)

So những BA xuất thân IT, họ có kỹ năng mềm tốt hơn và có sự hiểu biết sâu rộng trong các lĩnh vực.

Tuy nhiên, họ có nền tảng về kinh tế nhưng cần học hỏi và nắm được hệ thống, công cụ liên quan đến IT. Việc hiểu rõ về những yêu cầu của khách hàng và các kiến thức về IT sẽ giúp họ kết nối dễ dàng giữa cả khách hàng và dự án.

  • Sinh viên mới ra trường hướng đến vị trí BA

Nếu bạn có kiến thức tổng quát về nhiều ngành nghề, thích giao tiếp, kỹ năng ngoại ngữ tốt thì có thể cân nhắc việc thử sức với vị trí này

Các bạn có xuất thân IT hay có kiến thức về IT nếu chuyển hướng đến công việc của BA sẽ giúp các bạn phát triển rất nhiều kỹ năng và kiến thức về sau. Con đường của BA chuyển sang các vị trí công việc khác rất rộng.

Nếu bạn có định hướng trở thành một BA, tham khảo ngay vị trí BA mà nhà A đang mở nhé!

Biên tập: AMELA