Project Manager và Product Manager – Giống nhau và khác biệt

Chia sẻ:

Project manager và Product manager hay bị lầm tưởng là giống nhau nhưng thực tế hai vị trí công việc này có vai trò và phạm vi hoàn toàn khác nhau. Cùng AMELA tìm hiểu trong bài viết hôm nay.

Project và Product

Project là một kế hoạch có thời gian bắt đầu, kết thúc, yêu cầu kết quả đầu ra cụ thể. Dự án được coi là hoàn tất khi những yêu cầu này được hoàn thành.

Product là sản phẩm cụ thể, có thể là sản phẩm vật chất hoặc sản phẩm phần mềm cung cấp đến tận tay người dùng.

Giống nhau giữa Project manager và Product manager

Project manager và Product manager có sự khác biệt trong vai trò, trách nhiệm nhưng vẫn có sự tương đồng trong tố chất và kỹ năng.

 • Gắn với ‘’manager’’ thì Project manager và Product manager đều khả năng quản lý và lãnh đạo
 • Có khả năng giao tiếp tốt
 • Có trách nhiệm báo cáo công việc với các bên liên quan
 • Hiểu biết về công nghệ và có kỹ năng tech
 • Là người lập kế hoạch, chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định

Những điểm khác nhau giữa Project manager và Product manager

Vai trò

Project manager giống như COO của dự án, chịu trách nhiệm giám sát công việc, dự án từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu được đưa ra.

Họ tập trung vào technology( kỹ thuật), request (yêu cầu), time( thời gian), cost (chi phí). Vị trí Project Manager thường là vị trí đặc thù ở các công ty outsourcing

Product manager được ví như CEO của sản phẩm, chịu trách nhiệm về vòng đời của sản phẩm. Từ lúc nghiên cứu thị trường, quyết định hướng đi của sản phẩm, tạo ra sản phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường. Đồng thời, họ cũng dẫn dắt đội phát triển để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, thân thiện với user và đạt mục tiêu kinh doanh.

Product manager tập trung vào user experience ( trải nghiệm người dùng), technology ( công nghệ) và business ( kinh doanh). Product manager  là vị trí phổ biến trong các công ty product.

Trách nhiệm

Project manager chịu trách nhiệm về How ( Như thế nào) và When ( khi nào):

 • Ngân sách cho dự án?
 • Nguồn lực như thế nào?
 • Thực hiện các  yêu cầu như thế nào?
 • Khi nào dự án hoàn thành?

Product manager chịu trách nhiệm về What ( Cái gì) và Why ( Tại sao):

 • Sản phẩm là gì?
 • Giải quyết vấn đề gì?
 • Lên chiến lược cho sản phẩm
 • Đưa sản phẩm ra thị trường
 • Mục tiêu lợi nhuận

Phạm vi công việc

Project manager và Product manager đều làm việc với rất nhiều bên từ ban lãnh đạo, các cấp quản lý, đội ngũ phát triển nhưng:

Project manager làm việc phần lớn với team phát triển như Developer, Designer, BA,…

Đối với Product manager, bên cạnh team phát triển, họ còn chịu trách nhiệm tới tương lai của sản phẩm ( user, sale, marketing, profit,…)

Hai vị trí này có mối quan hệ chồng chéo lên nhau. Tại các công ty nhỏ/start-up, Product Manager thường cũng chính là Project Manager. Ở các tập đoàn công ty lớn thì vai trò giữa hai vị trí này mới trở nên rạch ròi hơn.

Biên tập: AMELA