Tại sao Mongo DB nên được sử dụng trong ứng dụng của bạn

Chia sẻ:
  1. MongoDB là gì?

Là cơ sở dữ liệu có tính mở rộng, hiệu năng cao, mã nguồn mở, có khuôn mẫu tự do và là database theo hướng document.

  1. Tại sao nên sử dụng MongoDB?

  • MongoDB lưu trữ dữ liệu theo dạng documents hoặc objects.
  • Ngày nay đa số các ngôn ngữ đều hỗ trợ làm việc với kiểu dữ liệu objects rất mạnh.
  • Chúng ta thường cần lấy ra dữ liệu dạng object vậy tại sao không lưu chúng với kiểu object
  • Không cần quan tâm đến  JOIN
  1. Nên sử dụng MongoDB khi nào?

  • Real-time Analytics & High-speed Logging.
  • Caching & High Scalability.
  • Lưu trữ dữ liệu lớn và phi cấu trúc.

      4. Cú pháp và các tính năng của MongoDB và SQL

Biên tập: AMELA